• PORADNIA UROLOGICZNA Cena
  • Konsultacja urologiczna z badaniem USG układu moczowego 150 zł
  • Konsultacja urologiczna 120 zł
  • Wymiana cewnika 30 zł