Zdjęcie

Badanie ultrasonokardiograficzne (UKG) nazywane często echo serca jest obecnie najważniejszym rutynowym badaniem koniecznym do wykonania we współczesnej diagnostyce chorób serca i naczyń.

Umożliwia ono dokładną ocenę budowy i pracy serca. ECHO serca powinno być wykonywane u ludzi z podejrzeniem lub z rozpoznaną chorobą serca.

Pozwala ocenić wymiary jam serca, kurczliwość serca ( frakcja wyrzutowa) oraz przepływy przez zastawki ( zwężenia zastawek i ich niedomykalności).

ECHO serca – przygotowanie do badania. Zwykłe badanie ECHO serca nie wymaga specjalnego przygotowania.  Jest to badanie nieszkodliwe, podobnie jak wszystkie badania ultrasonograficzne, nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania.

Badania wykonujemy na aparacie japońskiej firmy ALOKA 4000, który posiada pelne oprogramowanie kardiologiczne w tym także opcję dopplera tkankowego niezbędnego do oceny dyssynchronii pracy serca w przypadku jego niewydolności. Zdjęcie