Wady serca

  • Szacuje się, że w Polsce rocznie rodzi się rocznie około 3.500 z wadami wrodzonymi serca.
  • Około 30% z nich wymaga natychmiastowego leczenia w pierwszych dniach życia.
  • To zniekształcenie anatomiczne zastawek serca, ścian lub przegród samego serca, ujść tętniczych lub żylnych, bądź też dużych naczyń w pobliżu serca.
  • Ich skutkiem są zaburzenia przepływu krwi pomiędzy poszczególnymi jamami serca, przedsionkami i komorami lub pomiędzy jamami a dużymi naczyniami.
  • Wady serca powodują zmiany tonów serca oraz pojawienie się szmerów. Mogą dotyczyć jednego ujścia lub jednej zastawki, albo też kilku ich jednocześnie.
  • Wady serca wrodzone są następstwem zaburzeń rozwojowych serca w życiu płodowym, także niedoborów żywienia, działania promieniowania rentgenowskiego. Najczęstszymi przyczynami są choroby zakaźne matki w czasie ciąży, zwłaszcza różyczka.
  • Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie wady serca u dziecka pozostaje badanie echokardiograficzne serca. Badanie może być wykonane za pomocą głowicy przykładanej do klatki piersiowej. Badanie umożliwia obrazowanie jam serca, zastawek, osierdzia. Dokonuje pomiarów grubości mięśnia lewej i prawej komory, a także obu przedsionków i przegrody międzykomorowej.