Zdjęcie

Test wysiłkowy to badanie czynnościowe układu krążenia stosowane m.in. w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Test wysiłkowy jest pomocny w kwalifikowaniu do leczenia zabiegowego – angioplastyka tętnic wieńcowych, operacja by-passów – jak i w ocenie wyników leczenia tej choroby. Test wysiłkowy pokazuje poza tym zachowanie się ciśnienia tętniczego w czasie wysiłku, obiektywizuje wydolność serca oraz służy diagnostyce arytmii.

Test wysiłkowy wykonujemy na bieżni ruchomej lub ergometrze rowerowym. W trakcie badnia stale monitorowane jest tętno, zapis EKG (ocena ewentualnego niedokrwienia i arytmii) i okresowy pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Czas próby wysiłkowej powinien trwać ok. 6-12 minut – zależnie od wskazań dobieramy dla pacjenta indywidualny protokół obciążenia wysiłkiem.

Test wysiłkowy – przygotowanie

· Na test wysiłkowy należy zgłosić się na czczo lub po lekkim posiłku – należy to uzgodnić z lekarzem.
· W dniu badania należy zażyć wszystkie normalnie przyjmowane leki, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Najlepiej zapytać o to wcześniej.
· Warto zabrać lekkie ubranie, buty sportowe i ręcznik.
· Pacjent powinien być wcześniej zbadany przez lekarza. Pozwala to uniknąć powikłań u chorych z przeciwwskazaniami do tego badania.

Badania wysiłkowe wykonujemy z użyciem bezprzewodowego systemu Amedtec. Bezprzewodowa transmisja zapisu ekg, a tym samym brak kabla ekg łączącego pacjenta z zestawem komputerowym, zwiększa komfort wykonania próby wysiłkowej.
Zdjęcie