UROLOGIA

dr Paweł Leśniak
Specjalista Urolog. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej.
Od 2006 roku jest pracownikiem Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im Prof. E.Michałowskiego ul. Strzelecka 9 w Katowicach.
Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.