Zdjęcie Kontrolowanie pacjenta z implantowanymi urządzeniami – stymulator, kardiowerter-defibrylator, układów resynchronizujących - ma na celu ocenę stanu jego zdrowia (badanie podmiotowe i przedmiotowe) oraz parametrów technicznych i programu wszczepionych systemów, a także prawidłowości interwencji i stosowanej farmakoterapii. Ponadto umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania chorego dotyczące leczenia, życia codziennego i zawodowego. Kontrole przeprowadzane są zazwyczaj co 2-4 miesiące albo też co pół roku.

Zdjęcie