PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH

dr n. med. Witold Orszulak
Specjalista chorób wewnętrznych. Specjalista kardiolog.

Starszy asystent I Oddziału Kardiologii w Katowicach – Ochojcu. W 2014 roku uzyskał tytuł Eksperta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w dziedzinie elektroterapii kardiologicznej. W pracy zawodowej zajmuje się leczeniem zaburzeń rytmu serca, wszczepieniami i programowaniem stymulatorów serca, defibrylatorów, systemów resynchronizujących (CRT). 

dr n. med Wojciech Kwaśniewski

Specjalista kardiolog. Specjalista chorób wewnętrznych. 

Starszy asystent I Oddziału Kardiologii w Katowicach – Ochojcu. 
W pracy zawodowej zajmuje się m.in. wszczepieniami i programowaniem stymulatorów serca, defibrylatorów, układów CRT. 
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz jego Sekcji Rytmu Serca. 
W 2015 roku uzyskał tytuł Eksperta Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w dziedzinie elektroterapii kardiologicznej.

dr Anna Szady

Specjalista kardiolog, echokardiografista.

Asystent  Oddziału Kardiologii w Tychach. 
Szczególnym polem zainteresowania są badania echokardiograficzne serca z uwzględnieniem stopnia uszkodzenia pozawałowego mięśnia sercowego, wad serca.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz jego Sekcji Echokardiografii

dr n. med. Michał Orszulak

Specjalista kardiolog

Asystent I Oddziału Kardiologii w Katowicach – Ochojcu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz jego Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny. W pracy zawodowej zajmuje się min. zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca oraz nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

lek. Mariola Nowak

Specjalista chorób wewnętrznych. Specjalista kardiolog, echokardiografista.

 

dr n. med. Joanna Wieczorek

Specjalista kardiolog

Echokardiografista. Asystent I Oddziału Kardiologii w Katowicach – Ochojcu.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz jego Sekcji Echokardiografii.

 


PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI

dr n. med Agnieszka Skierska

Specjalista kardiologii dziecięcej. Specjalista pediatra. 

Starszy asystent Kliniki Kardiologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. 
W pracy zawodowej zajmuje się m.in. badaniami echokardiograficznymi oraz diagnostyką inwazyjną chorób serca – cewnikowanie serca.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i jego sekcji: Kardiologii Dziecięcej, Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych. 


PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA

dr n. med. Wojciech Domaradzki

Specjalista kardichirurgii.

Staże specjalistyczne w Ośrodkach Kardiochirurgicznych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wieloletni asystent Oddziału Kardiochirurgii w Katowicach – Ochojcu. Obecnie pracuje w Oddziale Kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku- Białej.
W pracy zawodowej zajmuje się m.in. leczeniem małoinwazyjnym wad serca – przezskórne implantacje zastawek.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgii.


 

PORADNIA UROLOGICZNA

dr Paweł Leśniak

Specjalista urolog. 

Starszy Asystent Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im Prof. E. Michałowskiego  w Katowicach.
Wielu pacjentów wyjątkowo ceni zarówno jego wiedzę jak i indywidualne podejście.
Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

W pracy zawodowej zajmuje się m.in. elektroresekcją przezcewkową gruczołu krokowego (prostaty).


 

PORADNIA NEUROLOGICZNA

dr Leszek Lubos

Specjalista neurolog.

Starszy asystent Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach Ligocie .
Wielu pacjentów wyjątkowo ceni zarówno jego wiedzę jak i indywidualne podejście. Posiada wieloletnie doświadczneie w leczeniu stwardnienia rozsianego, prowadzi programy terapeutyczne SM.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. 


PORADNIA ORTOPEDYCZNA

dr Wanda Ciepła-Łyżwińska

Specjalista ortopeda i traumatolog.

Wieloletni asystent Szpitala Wojewódzkiego w Tychach – Oddziału i Poradni Ortopedycznej. 
Bogate doświadczenie w pracy w poradni urazowo- ortopedycznej.


PORADNIA DERMATOLOGICZNA

dr n. med. Małgorzata Ciszewska

Specjalista dermatolog.

Bogate doświadczenie w pracy w poradni dermatologicznej.
Szczególnym polem zainteresowania jest diagnostyka zmian barwnikowych skóry – Dermatoskopia.
Wielu pacjentów wyjątkowo ceni zarówno jej szeroką wiedzę jak i indywidualne podejście.


PRACOWNIA USG

dr Łukasz Ciasnocha

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

Ultrasonografią zajmuje się od 2008 r. Doświadczenie zdobył pracując w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach.
Obecnie pracuje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu.
Wykonywane badania:
Diagnostyka ultrasonograficzna narządów jamy brzusznej, narządów szyi w tym tarczycy, tkanek miękkich, węzłów chłonnych i ślinianek.
Diagnostyka dopplerowska naczyń (żył i tętnic) szyi, kończyn górnych i dolnych.
Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologii.


PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH
PORADNIA HEPATOLOGICZNA
PORADNIA MEDYCYNY PODRÓŻY

dr Grażyna Orszulak

Specjalista chorób zakaźnych, pediatra. 

Konsultant Poradni Hepatologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach Ligocie. 
Wieloletni pracownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Poradni Chorób Zakaźnych w Tychach.
Wieloletnie doświadczenie w zakresie:
• diagnostyki i leczenia chorób wątroby, prowadzenie terapii przeciwwirusowych przewlekłych zapaleń wątroby,
• leczenia chorób zakaźnych, w tym borelioza, toksoplazmoza i in.
• konsultacje w zakresie szczepień ochronnych
• medycyna podróży – konsultacje dla osób wyjeżdżających do krajów tropikalnych


PUNKT SZCZEPIEŃ

dr Grażyna Orszulak

Kwalifikacje i konsultacje do szczepień ochronnych dzieci i dorosłych
medycyna podróży – konsultacje dla osób wyjeżdżających do krajów tropikalnych