BORELIOZA - CHOROBA Z LYME Zobacz także: Leczenie boreliozy

 • Na terenie Polski najwyższy odsetek zakażonych kleszczy, sięgający 25%, stwierdzano na obszarach leśnych województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
 • Usunięcie zakażonego kleszcza w pierwszej dobie pozwala u większości osób uniknąć choroby.
 • Dopiero wniknięcie kleszcza w głębsze warstwy skóry, zwykle po upływie 24 godzin, wiąże się z dużym ryzykiem przeniesienia zakażenia.
 • Do zakażeń dochodzi zwykle w okresie największej aktywności kleszczy - pomiędzy majem a sierpniem.
 • Najwcześniejszym objawem choroby jest rumień wędrujący, który może ujawnić się w okresie 3 dni do 3 miesięcy po zakażeniu.
 • Borelioza stawowa
 • dotyczący najczęściej stawów kolanowych, skokowych i łokciowych,
 • przebiega pod postacią nawracających, trwających kilka tygodni, epizodów obrzęku i bólu jednego lub rzadziej dwóch stawów.
 • Neuroborelioza
 • może przebiegać jako zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych,
 • może przebiegać jako porażenia nerwu
 • może powodować inne, niecharakterystyczne i różnorodne objawy dotyczące ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
 • Borelioza sercowa
 • może przebiegać jako zaburzenia rytmu serca.
 • Zapobieganie boreliozy
 • kontrola skóry po powrocie z lasu, parku
 • prawidłowe usuwanie kleszczy.
 • Jeżeli osoba pochodząca z terenu o niskiej częstości zachorowań na boreliozę z Lyme zostanie pokłuta przez liczne kleszcze podczas pobytu w rejonie zwiększonej częstości rozpoznawania tej choroby (teren endemiczny), wówczas powinna zgłosić się do lekarza, który może rozważyć profilaktyczne zastosowanie pojedynczej dawki antybiotyku.
 • W przypadku wystąpienia rumienia należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który - jeżeli potwierdzi rozpoznanie rumienia wędrującego - rozważy rozpoczęcie antybiotykoterapii.
 • Nie istnieją szczepionki zapobiegające zakażeniu krętkami z rodzaju Borrelia.