Holter EKG Śląsk
Holter EKG to podstawowe badanie, które wykonuje się, aby ocenić jak pracuje serce w trakcie całej doby. Przeprowadzane jest w celu diagnostyki zaburzeń rytmu serca i omdleń. Pozwala zidentyfikować m.in rodzaj arytmii ( skurcze dodatkowe, migotanie przedsionków, częstoskurcze nadkomorowe i komorowe), zaburzenia przewodzenia (bloki serca), incydenty niedokrwienia serca.

Badanie to nie jest uciążliwe dla pacjenta, polega na noszeniu przez 24 godziny na pasku miniaturowego aparatu podłączonego 3 przewodami do elektrod rozmieszczonych na klatce piersiowej. Ciągły zapis ekg pracy serca jest rejestrowany w pamięci urządzenia. Następnie aparat jest zdejmowany, a zapisane dane są oceniane przez lekarza.

Badania holterowskie wykonujemy z użyciem rejestratorów Spacelabs i systemu analizy Pathfinder SL , pozwalającym także na ocenę występowania okresów bezdechu sennego.

Holter EKG Tychy