Holter Tychy Śląsk Badanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera wykonuje się aby ocenić jakie jest ciśnienie w trakcie całej doby. Dzięki wielokrotnym pomiarom pozwala to ustalić jakie są wartości ciśnienia w różnych porach doby i czy stosowane leczenie jest skuteczne. Można też dzięki temu badaniu wykluczyć tzw. „nadciśnienie białego fartucha”, czyli wysokie wartości ciśnienia związane z wizytą lekarską. Na ramię zakładany jest mankiet, który miękką, gumową rurką połączony jest z rejestratorem noszonym na pasku. Aparat co 20-60 minut – zależnie od zaprogramowania - mierzy i zapisuje automatycznie wartości ciśnienia i tętna. Po 24 godzinach noszenia aparatu jest on zdejmowany, a zebrane dane są analizowane przez lekarza.